Akademia Professional Coaching


SŁOWEM WSTĘPU

Stworzyliśmy unikatowy na polskim rynku produkt rozwojowy. Program ten, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim posiada aprobatę ICF na poziomie ACSTH i zapewnia wszystkie formalne moduły edukacji wymagane przez ICF. Udział w Akademii gwarantuje uczestnikom 74 godziny szkoleniowe potwierdzone certyfikatem.

Uczestnicy, którzy ukończą program mogą ubiegać się o indywidualną akredytację i międzynarodowy certyfikat Coacha ICF. https://icf.org.pl/akredytacja/

Professional coachingu to program rozwojowy, w którym w tym samym czasie rozwijać się będziesz w kilku obszarach:

 • Umiejętności prowadzenia procesów i sesji coachingowych w sposób profesjonalny i zgodny z kluczowymi kompetencjami coacha ICF
 • postawy coachingowej, służacej profesjonalnemu prowadzeniu procesów coachongowych
 • postawy partnerskiej i nastawionej na doskonalenie się.

Program zakłada zarówno moduły tematyczne rozwijające umiejętności coachingowe uczestników, jak i moduły będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby każdego z nich. Struktura merytoryczna Akademii Professional Coaching została opracowana na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych produktów rozwojowych: szkół profesjonalnych, studiów podyplomowych, akademii umiejętności. Program posiada bardzo dokładnie przemyślaną i sprawdzoną logikę służącą optymalizacji działań w całym procesie rozwojowym.

Akademia składa się z czterech dwudniowych szkoleń, które stanowią powiązane ze sobą moduły tematyczne oraz działań wspierających realizację całego procesu rozwojowego, podejmowanych przez uczestników pomiędzy zjazdami. Zjazdy/ szkolenia odbywają się co ok. 4 tygodnie.

Prework:

Określenie celów rozwojowych dla siebie (Czas na realizację: 2 tygodnie)

 


PROGRAM

Moduł 1:

Ramy coachingu – czym coaching jest a czym nie jest (Czas realizacji: 16h)

 1. Definicja coachingu / Czym coaching jest, a czym nie
 2. Zasady efektywnego coachingu
 3. Postawa coachingowa - jej wyznaczniki, jak wcielić ją w codzienną pracę z Klientem
 4. Jak uczynić Klienta odpowiedzialnym za swój rozwój
 5. Kontrakt i etyka pracy coacha
 6. Budowanie zaangażowania Klienta w proces coachingu

 

Moduł 2:

Proces coachingu krok po kroku (Czas realizacji: 16h)

 1. Proces coachingu krok po kroku, czyli jak realizować całościowy proces coachingu
 2. Jak określać z Klientem cel w coachingu
 3. Elementy wzmacniające i osłabiające proces coachingu
 4. Efektywna komunikacja w coachingu i Podążanie za klientem
 5. Struktura sesji coachingowej

 

Moduł 3:

Trening prowadzenia sesji coachingowej (Czas realizacji: 16h)

 1. Rozwijanie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji coachingowej
 2. Mocne i słabe pytania w coachingu
 3. Narzędzia poszerzania świadomości Klienta
 4. Konkretyzacja action planu

 

Moduł 4:

Trening prowadzenia sesji coachingowej, część 2 (Czas realizacji: 16h)

 1. Kontynuacja poprzednich zajęć ze szczególnym nastawieniem na trening prowadzenia sesji coachingowej i poznanych wcześniej umiejętności
 2. Poszerzanie świadomości Klienta w zakresie wartości, jaką ma dla niego cel
 3. Narzędzia diagnozy przekonań i poglądów osłabiających efektywność u Klienta
 4. Narzędzia pracy z przekonaniami ograniczającymi
 5. Konfrontacja Klienta z jego zobowiązaniami


Moduł 5: O samodoskonaleniu w roli coacha - Jak pracować z własnymi emocjami, przekonaniami.

                Praca indywidualna  pomiędzy zjazdami (Czas realizacji: 10h)

 


Własny proces coachingowy

Program akademii obejmuje praktyczną naukę roli coacha także poprzez prowadzenie przez każdego Uczestnika własnego procesu coachingowego z „Klientem", którym jest inny Uczestnik Akademii. Prowadzony przez każdego proces składa się z czterech indywidualnych sesji. Sesje obserwowane są przez coacha z akredytacją International Coach Federation na poziomie MCC, który obserwuje sesje, udziela wskazówek i odpowiada na pytania. Uczestnik akademii otrzymują także pisemne informacje zwrotne odnośnie przeprowadzonych przez siebie sesji coachingowych.

Dodatkowo program zakłada, jako element ćwiczeń praktycznych, prowadzenie przez studentów w trakcie zajęć, w losowo dobranych parach, różnych fragmentów sesji coachingowych pod nadzorem obserwatora - coacha ICF. Fragmenty sesji prowadzone są przez studentów także na forum grupy.

 


TRENER

dr Joanna Rajang - coach z miedzynarodowym certyfikatem ICF na poziomie MCC, biznes coach ICC, doktor psychologii. Ma zakontraktowanych ponad 3000h pracy coachingowej. Więcej o niej: http://personelsystem.pl/#extended-member-18

 


Filozofia coachingu i zasady Akademii Professional Coaching

Jak ICF, nasz program definiuje coaching jako partnerską współpracę z Klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

W naszym programie kierujemy się Kodeksem Etycznym ICF (https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/) i Kluczowymi Kompetencjami ICF (https://icf.org.pl/kompetencje/).

Zasady coachingu, których przestrzegamy (podano za: Jenny Rogers):

Zasada 1: Klient jest źródłem zasobów

Zasada 2: Zadając odpowiednie pytania i stawiając wyzwania, coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów

Zasada 3: Klient wybiera temat

Zasada 4: Coach i klient są sobie równi

Zasada 5: Celem coachingu jest zmiana i działanie

 

Zajęcia odbywają się w grupie od 9 do 15 osób. Akademia realizowana jest w języku polskim.

Program realizowany jest w formie czterech kolejno następujących modułów. Każdy moduł trwa 16h bezpośredniej pracy z trenerem, realizowany w ciągu dwóch następujących po sobie dni (sobota i niedziela). Pomiędzy modułami jest przerwa 3-4 tygodnie. W tym czasie uczestnicy wykonują zadania rozwojowe. Obecność na wszystkich zajęciach, ze względu na aprobatę ICF oraz metodyke prowadzonych zajęć, jest obowiązkowa.

 


Wymagania, które uczestnicy Akademii muszą spełnić, aby wejść do programu

Udział w Akademii jest dobrowolny. Uczestnik, w trakcie trwania Akademii, nie może być w trakcie leczenia psychiatrycznemu, co jest weryfikowane poprzez deklaracje uczestnika przed rozpoczęciem zajęć. W związku z tym, że Akademia kierowana jest do osób, które posiadają gotowość do wspierania innych w ich rozwoju. Przed pierwszym modułem właściciel i autor programu dr Joanna Rajang, rozmawia z każdym uczestnikiem, celem wyjaśnienia programu, celów Akademii oraz zasad udziału w niej. Ponadto uczestnik Akademii musi wyrazić zgodę na przestrzeganie następujących zasad: poufności informacji, współpracy, otwartości, oraz kodeksu etycznego coacha.

 


SPRAWY ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w Akademii Professional Coaching wynosi: 6200 PLN brutto. (promocja: 5800 PLN brutto)

Możliwość wnoszenia opłaty w ratach.

Opłata rezerwacyjna 300 zł

Koszt obejmuje:

 • uczestnictwo w Akademii Professional Coaching - 74h realizowane w czterech modułach po 16h każdy i w pracy indywidualnej uczestnika, zgodnie z metodyką okresloną programem.
 • Materiały szkoleniowe i wszelkie inne materiały i narzędzia niezbędne do realizacji Akademii
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia z pieczęcią tłoczoną.

 

Miejsce: Bydgoszcz, ZOOM42  http://zoom42.pl 

Terminy zjazdów: 10-11.09.2022, 1-2.10.2022, 29.10.2022, 3-4.12.2022

 

 


W razie jakichkolwiek pytań, albo innych potrzeb dotyczących płatności, wątpliwości, itp. jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dzwoń: 504-052-741