Polityka prywatności

Prywatność i ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas ważna i dlatego udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każdy, z kim wchodzimy w relację wiedział kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu i zakresie dane osobowe są przez nas przetwarzane, komu je udostępniamy i jak je chronimy. Zależy nam na tym, aby każdy mógł świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane oraz w jakim zakresie skorzysta z naszych serwisów.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba Personel System mieści się w Bydgoszczy, przy ul. Czartoryskiego 16/12. Nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z ochroną danych utrzymuje właściciel firmy. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem: biuro@personelsystem.pl

W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

 • celem komunikacji z naszymi Klientami (indywidualnymi i biznesowymi)
 • celem zarządzania naszymi relacjami z Klientami
 • celem przesyłania newsletterów z informacjami o opracowanych i udostępnionych przez nas narzędziach, w tym tych do bezpłatnego pobrania oraz z informacjami handlowymi o naszych produktach i usługach, o ile Klienci wyrazili taką wolę i udzielili nam zgody;
 • celem wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
 • celem zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 • celem analiz statystycznych, służacych opracowywaniu nowych metod i narzędzi dla naszych Klientów. W takichj sytuacjach wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane, nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację;

Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter (co oznacza przesyłanie informacji o nowościach, dostępnych nowych metodach i narzędziach, nowych wpisach na blogu, informacji handlowych o naszych produktach i usługach drogą elektroniczną) – może wycofać tę zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo. Dane przekazane nam przez Klienta dla realizacji usługi newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Jeżeli Klient chce nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie drogą mailową, wówczas przekazujesz nam swoje dane osobowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy ( np. jeżeli masz zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie, webinar, akademię itp.)

Szereg usług realizujemy poprzez własny serwis. Operatorem Serwisu www.personelsystem.pl jest Firma Personel System z siedzibą w Bydgoszczy, 85-222, ulica Czartoryskiego 16/12. Funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwis realizuje w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.zenbox.pl

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika serwisu.​ Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek:

Logi serwera. Informacje o niektórych działaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.
 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zgodnie z zasadami RODO, oraz przepisami krakowymi przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy Klient zapisuje się na kurs, szkolenie, akademię, coaching, itp.)
 • w oparciu o zgodę Klienta (np. gdy chcesz otrzymywać od nas newsletter); Masz wtedy prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów; Przetwarzając dane osobowe na tej podstawie  podejmujemy właściwe działania by zabezpieczyć Klientów przed możliwymi szkodami. Do uzasadnionych interesy należą na przykład: promocja naszych produktów i usług.  

Czas przechowywania danych. Dane osobowe naszych Klientów będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy,
 2. dane osobowe zawarte i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane osobowe przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionych Interesów Administratora będą przechowywane do czasu zrealizowania tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Personel System zobowiązuje się właściwie chronić dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Dane osobowe nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.Tylko osoby upoważnione posiadają dostęp do danych Klientów. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Personel System. W uzasadnaionych przypadkach przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie są zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych.


W każdym czasie Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji. 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przez przesłanie Ci odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.