Akademia Professional Coaching

Założenia programu

Stworzyliśmy unikatowy na polskim rynku produkt rozwojowy. Program ten, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim posiada aprobatę ICF na poziomie ACSTH i zapewnia wszystkie formalne moduły edukacji wymagane przez ICF. Udział w Akademii gwarantuje uczestnikom 74 godziny szkoleniowe potwierdzone certyfikatem.

Uczestnicy, którzy ukończą program mogą ubiegać się o indywidualną akredytację i międzynarodowy certyfikat Coacha ICF. http://icf.org.pl/pl87,szkolenia-akredytowane-dla-coachow.html

Professional coachingu to program rozwojowy, w którym w tym samym czasie rozwijamy umiejętności pracowników w trzech obszarach:

 • Umiejętności coachingowe
 • Inne umiejętności zawodowe
 • Inne umiejętności osobowe

Program zakłada zarówno moduły tematyczne rozwijające umiejętności coachingowe uczestników, jak i moduły będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby zawodowe i pozazawodowe każdego z nich. Akademia zapewnia indywidualne podejście do metod nabywania i doskonalenia tych umiejętności.

Struktura merytoryczna Akademii Professional Coaching została opracowana na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji złożonych produktów rozwojowych: szkół profesjonalnych, studiów podyplomowych, akademii umiejętności. Program posiada bardzo dokładnie przemyślaną i sprawdzoną logikę służącą optymalizacji działań w całym procesie rozwojowym.

Akademia składa się z czterech dwudniowych szkoleń, które stanowią powiązane ze sobą moduły tematyczne oraz działań wspierających realizację całego procesu rozwojowego. Zjazdy/ szkolenia odbywają się co ok. 4 tygodnie.

Prework:

Określenie celów rozwojowych dla siebie (Czas na realizację: 2 tygodnie)

 

Moduł 1:

Ramy coachingu – czym coaching jest a czym nie jest (Czas realizacji: 16h)

 1. Definicja coachingu / Czym coaching jest, a czym nie
 2. Zasady efektywnego coachingu
 3. Standardy pracy coacha
 4. Jak uczynić Klienta odpowiedzialnym za swój rozwój
 5. Kontrakt i etyka pracy coacha
 6. Budowanie zaangażowania coacha w proces coachingu

 

Moduł 2:

Proces coachingu krok po kroku (Czas realizacji: 16h)

 1. Proces coachingu krok po kroku, czyli jak realizować całościowy proces coachingu
 2. Jak określać z Klientem cel w coachingu
 3. Elementy wzmacniające i osłabiające proces coachingu
 4. Efektywna komunikacja w coachingu i Podążanie za klientem
 5. Struktura sesji coachingowej

 

Moduł 3:

Trening prowadzenia sesji coachingowej (Czas realizacji: 16h)

 1. Rozwijanie praktycznych umiejętności prowadzenia sesji coachingowej
 2. Mocne i słabe pytania w coachingu
 3. Narzędzia poszerzania świadomości Klienta
 4. Konkretyzacja action planu

 

Moduł 4:

Trening prowadzenia sesji coachingowej, część 2 (Czas realizacji: 16h)

 1. Kontynuacja poprzednich zajęć ze szczególnym nastawieniem na trening prowadzenia sesji coachingowej i poznanych wcześniej umiejętności
 2. Poszerzanie świadomości Klienta w zakresie wartości, jaką ma dla niego cel
 3. Narzędzia diagnozy przekonań i poglądów osłabiających efektywność u Klienta
 4. Narzędzia zmiany nie efektywnych przekonań i poglądów
 5. Konfrontacja Klienta z jego zobowiązaniami


Zadania rozwojowe pomiędzy zjazdami (Czas realizacji: 10h)

 

Własny proces coachingowy

Program akademii obejmuje praktyczną naukę roli coacha także poprzez prowadzenie przez każdego Uczestnika własnego procesu coachingowego z „Klientem", którym jest inny Uczestnik szkolenia. Prowadzony przez każdego proces składa się z czterech indywidualnych sesji. Sesje obserwowane są przez coacha z certyfikacją na poziomie PCC, który obserwuje sesje, udziela wskazówek i odpowiada na pytania. Uczestnik akademii otrzymują także pisemne informacje zwrotne odnośnie przeprowadzonych przez siebie sesji coachingowych.

Dodatkowo program zakłada, jako element ćwiczeń praktycznych, prowadzenie przez studentów w trakcie zajęć, w losowo dobranych parach, różnych fragmentów sesji coachingowych pod nadzorem obserwatora - coacha ICF. Fragmenty sesji prowadzone są przez studentów także na forum grupy.

 

Trener

dr Joanna Rajang - coach z miedzynarodowym certyfikatem ICF na poziomie PCC, biznes coach ICC, doktor psychologii. Ma zakontraktowanych ponad 2000h pracy coachingowej. Więcej o niej: http://personelsystem.pl/#extended-member-18

 

Filozofia coachingu i zasady Akademii Professional Coaching

Jak ICF, nasz program definiuje coaching jako partnerską współpracę z Klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

W naszym programie kierujemy się Kodeksem Etycznym ICF (http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html) i Kluczowymi Kompetencjami ICF (http://icf.org.pl/pl81,kluczowe-kompetencje-coacha-icf.html).

Zasady coachingu, których przestrzegamy (podano za: Jenny Rogers):

Zasada 1: Klient jest źródłem zasobów

Zasada 2: Zadając odpowiednie pytania i stawiając wyzwania, coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów

Zasada 3: Klient wybiera temat

Zasada 4: Coach i klient są sobie równi

Zasada 5: Celem coachingu jest zmiana i działanie

 

Zajęcia odbywają się w grupie od 9 do 12 osób. Akademia realizowana jest w języku polskim.

Program realizowany jest w formie czterech kolejno następujących modułów. Każdy moduł trwa 16h bezpośredniej pracy z trenerem, realizowany w ciągu dwóch następujących po sobie dni (sobota i niedziela). Pomiędzy modułami jest przerwa 3-4 tygodnie. W tym czasie uczestnicy wykonują zadania rozwojowe.

 

Wymagania, które uczestnicy Akademii muszą spełnić, aby wejść do programu

Udział w Akademii jest dobrowolny. Uczestnik, w trakcie trwania Akademii, nie może być w trakcie leczenia psychiatrycznemu, co jest weryfikowane poprzez deklaracje uczestnika przed rozpoczęciem zajęć. W związku z tym, że Akademia kierowana jest do osób, które posiadają gotowość do wspierania innych w ich rozwoju. Przed pierwszym modułem właściciel i autor programu dr Joanna Rajang, rozmawia z każdym uczestnikiem, celem wyjaśnienia programu, celów Akademii oraz zasad udziału w niej. Ponadto uczestnik Akademii musi wyrazić zgodę na przestrzeganie następujących zasad: poufności informacji, współpracy, otwartości, oraz kodeksu etycznego coacha.

 

Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Akademii Professional Coaching wynosi:

Bydgoszcz: 4500 PLN netto +23% vat.

Możliwość wnoszenia opłaty w ratach.

Opłata rezerwacyjna 300 zł

Koszt obejmuje:

 • uczestnictwo w Akademii Professional Coaching - 64h realizowane w czterech modułach po 16h każdy.
 • Materiały szkoleniowe i wszelkie inne materiały i narzędzia niezbędne do realizacji Akademii
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia z pieczęcią tłoczoną
 • kawa, herbata podczas realizacji zjazdów.

 

Zapisz się do grupy w Bydgoszczy