Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

O tym jak we właściwy sposób, a nie tylko "właściwie" zarządzać czasem by w pełni wykorzystać go na realizację kariery zawodowej i życie prywatne.

Oferta skierowana jest do:

 • jeśli chcesz nabyć umiejętności ustalania priorytetów i wyznaczania celów
 • jeśli chcesz kształtować umiejętne zarządzanie sobą w czasie poprzez doskonalenie kompetencji w zakresie definiowania i wytyczania rzeczywistych priorytetów i celów
 • jeśli chcesz podnieść kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy poprzez eliminowanie czynników rozpraszających
 • jeśli chcesz nabyć umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami otwartymi
 • jeśli chcesz poznać techniki efektywnego zarządzania własnym czasem i samym sobą
 • jeśli chcesz opracować indywidualną metodę wdrożenia nabytych umiejętności w swojej codziennej pracy

to to szkolenie jest dla Ciebie

Korzyści:

 • będziesz umiał racjonalne gospodarować własnym czasem poprzez lepsze poznanie siebie, swoich słabych i mocnych stron w zarządzaniu czasem
 • uświadomisz sobie wagę rozpoznawania problemów z wykorzystaniem czasu i możliwości eliminowania działań powodujących jego straty
 • nauczysz się panować nad przebiegiem czasu pracy przez właściwe kształtowanie dnia pracy
 • poznasz jakie są reguły skutecznego planowania
 • dokonasz własnej diagnozy indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu

Program:

 • Czym jest czas i ile go mamy
 • „Otwarte pętle”, czyli jak efektywne zarządzać nieustannie wpadającymi zadaniami
 • Pięcioetapowy proces zarządzania strumieniem zadań
 • Priorytety, czyli jak efektywnie radzić sobie z nadmiarem obowiązków
 • Planowanie dnia
 • Eksperyment
 • O czym należy pamiętać przystępując do planowania czasu
 • Ćwiczenia do modułu: eksperyment w grupach i omówienie na forum
 • Dlaczego warto porządkować „otwarte pętle” w naszej głowie
 • Jak porządkować otwarte zadania czyli technika 3 kroków
 • Ćwiczenia do modułu: praca w zespołach + prezentacja na forum
 • Gromadzenie spraw, które angażują naszą uwagę
 • Jak analizować zgromadzone w ciągu dnia sprawy
 • Jak porządkować przeanalizowane sprawy
 • Ustalanie planu działań
 • Wykonanie planu
 • Co wspólnego z priorytetami mają żaby
 • Techniki ustalania priorytetów
 • Trening ustalania priorytetów na bazie swoich obowiązków
 • Techniki planowania: TRZOS, OATS
 • Trening planowania swojego dnia pracy
 • Pożeracze czasu w pracy i na spotkaniach, jak sprawić, żeby spotkanie było efektywne

Data 13.05.2016

Godzina 9.00-17.00

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy

Miejsce realizacji: Bydgoszcz

Trener prowadzący szkolenie: Agnieszka Matuszak

cena: 850,00 zł

Kup

Czat z Personel System nowe