Narzędzia coachingowe w zarządzaniu

Szkolenie dedykujemy wszystkim tym menedżerom, którzy chcą zarządzać zespołem w sposób partnerski, a dzięki temu mieć zespół efektywny i zaangażowany w swoją pracę.

Cele szkolenia:

Poznanie i trening użycia narzędzi coachingowych służących:

 • zwiększaniu zaangażowania pracownika
 • zwiększaniu odpowiedzialności pracownika
 • rozwiązywaniu problemów zespołów albo generowaniu rozwiązać służących wzrostowi realizacji celów zespołów
PROGRAM:
 1. Czym proces coachingu a czym narzędzia coachingowe w zarządzaniu, czyli w jakich sytuacjach menedżerskim warto sięgnąć po narzędzia coachingowe/ kiedy coaching nie jest najlepszym sposobem doskonalenia pracowników
 2. Zasady coachingu jako podstawa efektywnego zarządzania
 3. Model rozmowy z pracownikiem, który nie widzi potrzeby zmiany zachowań czy też rozwoju swoich umiejętności – model PPK
 4. Znaczenie trafnej diagnozy źródła /przyczyny problemu dla efektywności działań zaradczych
 5. Autorstwo pomysłu/ rozwiązania a efektywność w jego wdrażaniu, czyli o narzędziach coachingowych wspierających zaangażowanie pracownika w działanie.
 6. Co robić z nieefektywnymi pomysłami pracownika
 7. Pracownik, który nie chce podawać pomysłów, czyli jak uczynić pracownika odpowiedzialnym za działanie
 8. Jak precyzować plan działania pracownika
 9. Informacja zwrotna jako narzędzie zarządzania do wykorzystania nie tylko w relacji przełożony-podwładny
 10. Jak rozwiązywać problemy zespołu przy wykorzystaniu metodyki coachingowej
 • motywacja czy brak kompetencyjny
 • brak kompetencyjny czy czynnik zewnętrzny
11. Wybrane elementy psychologii zaangażowania

12.Jak angażować w poszukiwanie pomysłów

13. Jak upewniać co do autorstwa


Data 18-19.11.2017

Godzina 9.00-17.00

Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

Miejsce realizacji Bydgoszcz

Trener prowadzący szkolenie dr Joanna Rajang

cena: 1 600,00 zł

Kup

Czat z Personel System nowe